BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 2000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:32:55 AM
Giá : 6.200.000 VND 7.700.000 VND (-1.500.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1800 x 1350mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 2500 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:31:31 AM
Giá : 7.650.000 VND 9.525.000 VND (-1.875.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1560 x 1620mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 3000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:30:12 AM
Giá : 8.960.000 VND 11.210.000 VND (-2.250.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 2150 x 1560mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 4000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:28:42 AM
Giá : 11.700.000 VND 14.700.000 VND (-3.000.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 2800 x 1560 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 5000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:27:29 AM
Giá : 14.800.000 VND 18.550.000 VND (-3.750.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 3280 x 1560 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 6000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:25:17 AM
Giá : 17.600.000 VND 22.100.000 VND (-4.500.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 4000 x 1570mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 1500 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:23:44 AM
Giá : 4.800.000 VND 5.925.000 VND (-1.125.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1460 x 1350mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 1000 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:22:01 AM
Giá : 3.120.000 VND 3.870.000 VND (-750.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1140 x 1100 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 700 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:20:33 AM
Giá : 2.385.000 VND 2.910.000 VND (-525.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1420 x 870 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 500 LÍT NGANG
Đăng ngày 02-03-2019 02:17:36 AM
Giá : 2.075.000 VND 2.450.000 VND (-375.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Dài x Rộng) : 1220 x 870 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 6000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:12:39 AM
Giá : 16.600.000 VND 21.100.000 VND (-4.500.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 4160 x 1480 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 5000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:11:22 AM
Giá : 13.900.000 VND 17.650.000 VND (-3.750.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 3410 x 1420 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 4000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:08:19 AM
Giá : 11.000.000 VND 14.000.000 VND (-3.000.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 1420 x 2990 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 3000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:06:56 AM
Giá : 8.400.000 VND 10.650.000 VND (-2.250.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 1420 x 2340 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 2500 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:05:01 AM
Giá : 7.150.000 VND 9.025.000 VND (-1.875.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 1230 x 2190mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 2000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:03:18 AM
Giá : 5.800.000 VND 7.300.000 VND (-1.500.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 1230 x 1990 mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 1500 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 04:00:25 AM
Giá : 4.500.000 VND 5.625.000 VND (-1.125.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 1230 x 1650mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 1000 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 03:57:45 AM
Giá : 2.900.000 VND 3.650.000 VND (-750.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 990 x 1630mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 700 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 03:55:18 AM
Giá : 2.235.000 VND 2.760.000 VND (-525.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS304
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 770 x 1610mm

BỒN INOX ĐẠI THÀNH SMATR 500 LÍT ĐỨNG
Đăng ngày 28-02-2019 03:49:07 AM
Giá : 1.925.000 VND 2.300.000 VND (-375.000 VND)

Mô tả : 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Tình trạng: Hàng chính hãng công ty mới 100%
- Chất liệu: Inox SUS316 
- Bảo hành: 12 năm
- Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành 
- Kích thước ( Rộng x Cao) : 770 x 1410 mm
- Còn hàng

Tìm Sản Phẩm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây